View on the map
9 pictures

Unfortunately this object is no longer available.
View the current listings.

Description

P van den Bosch Bedrijfsmakelaars B.V., (hierna: “PVDB“) heeft de exclusieve opdracht gekregen om namens Lieven de Stad B.V. de  bedrijfsruimte gelegen aan de Jan Tooropstraat 575 in Amsterdam te verkopen.

LOCATIE
Het gebouw is gelegen aan de Jan Tooropstraat in Stadsdeel Amsterdam-West. Nabij het object ligt de Sloterplas en het Rembrandtpark. Tevens zijn er aan de Jan Evertsenstraat, richting het centrum, vele cafés en winkels aanwezig.

Features

AreaAmsterdam West
Size75.19 m2
Purchase price€ 265.000 purchaser’s costs

Lettable floor area

KADASTRALE GEGEVENS
Gemeente Sloten Noord Holland, sectie D, nummers  9278 A82

ZAKELIJKE LASTEN
WOZ (prijspeil 2022)                 € 124.000,-
OZB (prijspeil 2022)                  €  PM
RIOOL                                       €  PM
Waterschap (prijspeil 2022)       €  PM
Servicekosten VvE (prijspeil 2022)  € 46,03 per maand

ENERGIELABEL
Energielabel A.

METRAGE
75,19 m² v.v.o.

Bovengenoemde metrages zijn vastgesteld conform een NEN 2580 meting.

Level of delivery

€ 265.000,- k.k.

KOSTEN
De kosten verbonden aan de eigendomsoverdracht, hieronder te verstaan de kosten van de overdrachtsbelasting, de koopakte en de transportakte zijn voor rekening van de koper.

De onroerende zaken zijn gelegen op grond van de Gemeente Amsterdam conform de Algemene Bepalingen voor voortdurende erfpacht 2000, welke op 1 maart 2006 uitgegeven in voortdurende erfpacht. De canon is vooruitbetaald tot en met 29 februari 2056.

BESTEMMING
De publiekrechtelijke bestemming is “Gemengd-2″, waarin is toegestaan:

  • kantoren;
  • Bedrijven;
  • Maatschappelijke voorzieningen;
  • Dienstverlening;
  • Horeca van categorie A.

VOORZIENINGEN
Het object zal worden opgeleverd in de huidge “as-is” staat.

LEVERING
Januari 2024
Afwijkend is in overleg.

ZEKERHEIDSSTELLING
Tot meerdere zekerheid voor de nakoming van zijn verplichtingen zal koper een waarborgsom of bankgarantie ter grootte van 10% van het transactiebedrag storten of overhandigen op het rekeningnummer van de betrokken notaris, uiterlijk 14 dagen na het ondertekenen van de koopovereenkomst. De door koper gestelde waarborgsom of bankgarantie zal van rechtswege verbeurd zijn ingeval koper in de nakoming van zijn verplichtingen tekort schiet.

– U kunt een financieringsvoorbehoud (van maximaal 6 weken) opnemen in de koopovereenkomst. Zo kunt u de koop ontbinden als u geen financiering krijgt.

– De vaste notaris is Spier & Hazenberg notarissen, Westeinde 24 te Amsterdam.

– De overdracht is uiterlijk 2 maanden na het tekenen van de koopakte.

– Anti-speculatiebeding van toepassing gedurende 2 jaar na levering.

DISCLAIMER
Verkoper en/of haar adviseur staan niet in voor de juistheid of volledigheid van de informatie welke beschikbaar is gesteld in het onderhavige document. De gegadigde zal zich derhalve nimmer beroepen op de onjuistheid of onvolledigheid van de ter beschikking gestelde informatie, noch dat zij niet voldoende in de gelegenheid is gesteld om zich te vergewissen van de juistheid en volledigheid daarvan, noch dat zij niet in de gelegenheid is geweest elk ander onderzoek in de ruimste zin des woords te verrichten.

Verkoper behoudt zich tijdens het gehele verkoopproces het recht voor zonder opgave van reden het verkoopproces:

  1. te wijzigen;
  2. onderhandelingen te beëindigen;
  3. voorstellen af te wijzen;
  4. te verkopen aan een ander dan degene met de hoogst voorgestelde koopsom.

Verkoper is nimmer gehouden kosten te vergoeden welke gegadigde heeft gemaakt voor, tijdens of na deelname aan het verkoopproces.

Gegadigde zal op geen enkele wijze enige informatie welke zij heeft ontvangen in het proces vermenigvuldigen en/of openbaar maken op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van PVDB.

Alle informatie dient vertrouwelijk te worden behandeld.

Alle onderhandelingen die PVDB voert met gegadigden zijn onder het uitdrukkelijke voorbehoud van goedkeuring van verkoper.

NOTARIS
Notariskantoor Spier & Hazenberg
Westeinde 24
1017 ZP Amsterdam
020-531 7654
info@spierenhazenberg.nl

Accessibility

Auto
Het object is met de auto uitstekend bereikbaar vanaf de Ring A10 en de A5, afslag S105. De E19, E35 en E231 kruizen Amsterdam waardoor alle grote plaatsen in Nederland goed bereikbaar zijn, zoals Zwolle, Groningen, Arnhem, Rotterdam, Den Haag en Breda.

Parkeren
Op de openbare weg (bemeterd).

Openbaar vervoer
Het object is goed bereikbaar met het openbaar vervoer zowel vanuit de stad als vanuit de regio.                    Tramlijn 13 en buslijn 352 richting Amsterdam Centraal Station – Geuzenveld  Buslijnen 15  richting Sloterdijk – Station Zuid buslijn 398 richting Zaandam – Amsterdam Sloten  en buslijn  309 richting Purmerend – Amsterdam West liggen op loopafstand. Metrolijn 50 rijdt naar Station Amsterdam Zuid en Station Sloterdijk.

Interested?

Please enter your details so we can help you further.

View also

New

Spaarndammerstraat 460

New

Admiraal de Ruijterweg 175 H

Heining 33