View on the map
18 pictures

Description

P van den Bosch Bedrijfsmakelaars B.V., (hierna: “PVDB“) heeft de exclusieve opdracht gekregen om namens stichting Ymere (hierna: Ymere) de winkelplint gelegen aan de Jan van Galenstraat 43, 45, 47,49 51 en 53 (hierna: ”Jan van Galenstraat”) in Amsterdam te verkopen.

De beleggingscombinatie aan de Jan van Galenstraat 43-51 te Amsterdam West wordt per inschrijving verkocht.

De winkelruimten zijn gelegen op de begane grond alsmede op de tussenverdieping aan de Jan van Galenstraat, onderdeel van een winkelplint onder woonappartementen. De woonappartementen worden niet verkocht.

Het betreft een vijftal winkelruimten. Drie winkelruimten zijn thans verhuurd aan een witgoedwinkel, sportwinkel en een kapper. De sportzaak heeft zijn huurovereenkomst opgezegd. De andere twee ruimten zijn op dit moment leeg en vrij van huur. De objecten zijn alleen in zijn geheel te koop.

De appartementsrechten zijn gelegen op erfpachtgrond (AB 2000), waarvoor de canon vooruitbetaald is tot en met 15 oktober 2056.

Features

Type of spaceoffice space, retail space
AreaAmsterdam West
Size614.7 m2
Purchase priceVerkoop bij inschrijving

Lettable floor area

Het gebouw heeft een verhuurbare vloeroppervlakte van ca. 614,7 m² V.V.O, vastgesteld middels een NEN 2580 meetrapport.

BESTEMMING
Het verkocht is gelegen in het vigerende bestemmingsplan “De Baarsjes”. De publiek-/privaatrechtelijke bestemming voor het object is ‘Gemengd-2’. Hieronder wordt verstaan: detailhandel (inclusief ondergeschikte horeca), consument verzorgende dienstverlening, publieksgericht zakelijke dienstverlening Twee percelen hebben nog de functieaanduiding: horeca van categorie 3. Voor meer informatie verwijzen wij u naar ruimtelijkeplannen.nl

KOSTEN
De kosten verbonden aan de eigendomsoverdracht, hieronder te verstaan de kosten van de koopakte en de transportakte en verschuldigde overdrachtsbelasting zijn voor rekening van de koper.

KADASTRALE GEGEVENS
Gemeente Amsterdam, sectie L, nummers 3352-A-1, A-2, A-3, A-4 en A-5.

ONROERENDE ZAAK
De appartementsrechten gelegen aan de Jan van Galenstraat, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de bedrijfsruimte gelegen op de begane grond en tussen verdieping van het gebouw. Bestaande uit het voortdurend recht van erfpacht van de Gemeente Amsterdam.

ERFPACHT
Op het recht van erfpacht zijn de algemene bepalingen voor voortdurende erfpacht 2000 Amsterdam van toepassing. Het huidige tijdvlak van 50 jaar loopt van 16 oktober 2006 tot en met 15 oktober 2056. De canon voor alle appartementsrechten zijn vooruitbetaald voor de periode van 16 oktober 2006 tot en met 15 oktober 2056.

VVE
De vereniging is ingeschreven in het handelsregister onder nummer 34378559 en wordt gevoerd door Ymere afdeling VVE Beheer.

Gegadigde wordt uitgenodigd een bod uit te brengen op de Jan van Galenstraat te Amsterdam. Een bod wordt bij voorkeur onvoorwaardelijk uitgebracht. Elk bod, dient – minimaal – te voldoen aan de door Ymere gestelde voorwaarden, als vermeld in het “procesdocument verkoop stichting Ymere”. Mocht u of uw cliënt interesse hebben dan ontvangen wij graag het procesdocument ingevuld en rechtsgeldig getekend retour waarna u middels een persoonlijke inlogcode toegang krijgt tot de dataroom. Biedingstermijn sluit dinsdag 7 juni 2022 om 16.00 uur.

Accessibility

Locatie
De winkelruimten liggen in de populaire buurt De Baarsjes op de hoek van het kruispunt aan de Jan van Galenstraat en Willem de Zwijgerlaan. De Jan van Galenstraat vormt een van de belangrijkste verbindingen vanaf de Ringweg naar het centrum van Amsterdam. Het specifieke gedeelte van de Jan van Galenstraat waar de winkels zijn gelegen betreft een drukke gemengde winkelstraat met een divers aanbod, waaronder winkels, supermarkten, diverse horecagelegenheden, allen veelal met bovengelegen woningen.

Bereikbaarheid
De winkelruimten zijn erg goed bereikbaar met alle vormen van vervoer. Met de auto en de fiets is de locatie eenvoudige te bereiken via het Mercatorplein of het Bos & Lommerplein alsmede via de Jan van Galenstraat vanuit het centrum of de Ringweg A10 West.

Interested?

Please enter your details so we can help you further.

View also

Donauweg 2b

Weteringschans 43

Hendrik Jacobszstraat 3