View on the map
32 pictures

Unfortunately this object is no longer available.
View the current listings.

Description

HET GEBOUW/DE LOCATIE
Het betreft een recht van erfpacht bestaande uit een half vrijstaande bedrijfsruimte van ca. 122 m² gelegen op de begane grond. Het object heeft 3 separate zelfstandige entrees en is recentelijk volledig hoogwaardig gerenoveerd. Daarnaast beschikt het object over twee volwaardige keukens, een badkamer voorzien van douche en twee afgesloten toiletten. Derhalve is het object uitermate geschikt voor een woon-werk combinatie. Alle ruimten beschikken over airconditioning.

Het genaamde stadsdeel Bos en Lommer is op dit moment volop in ontwikkeling, het is een van de snelst ontwikkelende stadsdelen van Amsterdam. De buurt kenmerkt zich met diverse restaurants/ (eet)cafés en tal van leuke buurtwinkels.

Features

AreaAmsterdam West
Size122 m2
Purchase price€ 825.000 purchaser’s costs
Service costs€ 110 per month

Lettable floor area

OPPERVLAKTE
Voor de verkoop is circa 122 m² bedrijfsruimte beschikbaar.

KOOPPRIJS
De koopprijs bedraagt € 825.000,- kosten koper.

ONROERENDE ZAAK
De bedrijfsruimte gelegen op de begane grond, kadastraal bekend gemeente Sloten, Sectie C, nummer: 10522 A1, met de rechten van de erfpachter op de op dat perceel gestichte opstal, plaatselijk bekend (1055 CL) Amsterdam, Reinaert de Vosstraat 13.

ERFPACHT
De onroerende zaak is gelegen op grond van de Gemeente Amsterdam conform de Algemene Bepalingen voor voortdurende erfpacht 2000, welke op 16 november 2013 uitgegeven in voortdurende erfpacht. De erfpacht is ingegaan op 16 november 2013 en heeft een expiratiedatum van 15 november 2063. De halfjaarlijkse canon betreft € 247,49 (prijspeil 2022)

KOSTEN
De kosten verbonden aan de eigendomsoverdracht, hieronder te verstaan, de overdrachtsbelasting, de kosten van de koopakte en de transportakte zijn voor rekening van de koper.

BESTEMMING
De publiek-/privaatrechtelijke bestemming Gemengd-3.

Hieronder valt o.a.:
– Consumentverzorgende dienstverlening;
– Maatschappelijke dienstverlening;
– Zakelijke dienstverlening;
– Bedrijf;
– Kantoor;
– Kantoor met daaraan ondergeschikte bewoning.

Level of delivery

VOORZIENINGEN
Het object zal worden opgeleverd in de “as-is” staat met o.a. de volgende voorzieningen:
– Zelfstandige entree;
– Toilet (2X);
– Badkamer voorzien van douche;
– Keuken (2X) voorzien van inbouwapparatuur;
– Elektra;
– CV installatie;
– Vloerverwarming;
– Airconditioning;

LEVERING
In overleg.

ZEKERHEIDSSTELLING
Tot meerdere zekerheid voor de nakoming van zijn verplichtingen zal koper een waarborgsom of bankgarantie ter grootte van 10% van het transactiebedrag storten of overhandigen op het rekeningnummer van de betrokken notaris, uiterlijk 14 dagen na het ondertekenen van de koopovereenkomst. De door koper gestelde waarborgsom of bankgarantie zal van rechtswege verbeurd zijn ingeval koper in de nakoming van zijn verplichtingen tekort schiet.

ZAKELIJKE LASTEN
De WOZ-waarde van het Verkochte is € 190.000,- (prijspeil 01-01- 2021).

De lasten, belastingen en heffingen ten laste van de eigenaar en/of zakelijk gerechtigde met betrekking tot het Verkochte voor het jaar zijn de volgende:
– onroerendezaakbelasting per jaar € 521,36;
– waterschapslasten per jaar € 21,70;
– rioolrecht (aansluitrecht) per jaar € 152,50;
– reinigingsrecht per jaar; € 506,99;

VVE BIJDRAGE
€ 110,- per maand.

Accessibility

BEREIKBAARHEID

Auto
Met de auto is het object goed bereikbaar via de ringweg A10 afslag S103.

Parkeren
Betaald parkeren op de openbare weg.

Openbaar vervoer
Goed bereikbaar middels het openbaar vervoer, met een tram- en bushalte op loopafstand. Het NS station Sloterdijk is op vijf minuten fietsafstand gelegen.

Interested?

Please enter your details so we can help you further.

View also

Silodam 253

Jan Hanzenstraat 26-28

Spaarndammerstraat 460