Bekijk op de kaart
13 foto's

Dit object is helaas niet meer beschikbaar.
Bekijk het actuele aanbod.

Omschrijving

Het betreft ca. 78 m² v.v.o. hoogwaardige kantoorruimte gelegen op de begane grond op de hoek van de Agamemnonstraat 8 en de Amazonestraat 1. De recentelijk gerenoveerde ruimte beschikt over een mooie visgraatparketvloer en is voorzien van een pantry met inbouwapparatuur. Daarnaast is er naast de grote open werkruimte nog een aparte werkkamer/vergaderruimte. Door de hoekligging is er veel natuurlijke lichtinval door de grote raampartijen.

De ruimte ligt in het Olympiakwartier / Stadionbuurt op een fantastische locatie in Amsterdam Oud-Zuid nabij de Marathonweg. In de buurt bevinden zich leuke, hippe en trendy winkels/speciaalzaken én cafés. Op loopafstand bevindt zich een uitgebreid aanbod van winkels zoals Marqt, Albert Heijn, de Franse bakkerij Le Fournil en de vele restaurants, cafés en terrassen, waaronder Café Kiebêrt, Restaurant Marathonweg, Neni en Mr. Sam.

Kenmerken

StadsdeelAmsterdam Zuid
Metrage78 m2
Koopprijs€ 595.000 kosten koper

Het gebouw

ONROERENDE ZAAK

De bedrijfsruimte gelegen op de begane grond, rechtgevende op het uitsluitende gebruik van de bedrijfsruimte, te (1076 LT) Amsterdam, gelegen aan de Agamemnonstraat 8, kadastraal bekend gemeente Amsterdam, Sectie AB, nummer: 2655 A4.

ERFPACHT

De onroerende zaak is gelegen op grond van de Gemeente Amsterdam conform de Algemene Bepalingen voor voortdurende erfpacht 2000. De erfpacht is ingegaan op 16 november 2004 en loopt tot 15 november 2054. De jaarlijkse canon betreft € 986,95.

KOSTEN

De kosten verbonden aan de eigendomsoverdracht, hieronder te verstaan de kosten van de koopakte en de transportakte zijn voor rekening van de koper.

BESTEMMING

De publiek-/privaatrechtelijke bestemming Gemengd-1.

Hieronder valt o.a.:

-Detailhandel;

-Consumentverzorgende dienstverlening;

-Kantoor.

ENERGIELABEL       

Het object beschikt over energielabel A+.

VOORZIENINGEN

Het object zal worden opgeleverd in de “as-is” staat.

De ruimte is o.a. voorzien van:

Houten (visgraat) vloer;

Kozijnen v.v. HR++ beglazing;

Toilet met fontein;

Inbouwspots;

Pantry v.v. vaatwasser, koelkast en close in boiler.

LEVERING

In overleg. Kan spoedig.

ZEKERHEIDSSTELLING

Tot meerdere zekerheid voor de nakoming van zijn verplichtingen zal koper een waarborgsom of bankgarantie ter grootte van 10% van het transactiebedrag storten of overhandigen op het rekeningnummer van de betrokken notaris, uiterlijk 14 dagen na het ondertekenen van de koopovereenkomst. De door koper gestelde waarborgsom of bankgarantie zal van rechtswege verbeurd zijn ingeval koper in de nakoming van zijn verplichtingen tekort schiet.

ZAKELIJKE LASTEN

De WOZ-waarde van het Verkochte is € 354.000,- (prijspeil 2022).

De lasten, belastingen en heffingen ten laste van de eigenaar en/of zakelijk gerechtigde met betrekking tot het Verkochte voor het jaar zijn de volgende:

–  onroerendezaakbelasting per jaar € 676,49;

–  waterschapslasten per jaar € 44,33;

–  rioolrecht (aansluitrecht) per jaar € 160,43;

–  bijdrage VvE : € 102,- per maand.

DISCLAIMER

Verkoper en/of haar adviseur staan niet in voor de juistheid of volledigheid van de informatie welke beschikbaar is gesteld in het onderhavige document. De gegadigde zal zich derhalve nimmer beroepen op de onjuistheid of onvolledigheid van de ter beschikking gestelde informatie, noch dat zij niet voldoende in de gelegenheid is gesteld om zich te vergewissen van de juistheid en volledigheid daarvan, noch dat zij niet in de gelegenheid is geweest elk ander onderzoek in de ruimste zin des woords te verrichten.

Verkoper behoudt zich het recht voor zonder opgave van reden :

  1. het gehele verkoopproces te wijzigen;
  2. onderhandelingen te beëindigen;
  3. voorstellen af te wijzen;
  4. te verkopen aan een ander dan de degene met hoogst voorgestelde koopsom.

Verkoper is nimmer gehouden kosten te vergoeden welke gegadigde heeft gemaakt voor, tijdens of na deelname aan het verkoopproces.

Gegadigde zal op geen enkele wijze enige informatie welke zij heeft ontvangen in het proces vermenigvuldigen en/of openbaar maken op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van P van den Bosch Bedrijfsmakelaars.

Alle informatie dient vertrouwelijk te worden behandeld.

Alle onderhandelingen die P van den Bosch Bedrijfsmakelaars voeren met gegadigden zijn onder het uitdrukkelijke voorbehoud van goedkeuring van verkoper.

NOTARIS

Projectnotaris Hartman LMH

NIET-ZELFBEWONINGSCLAUSULE

Verkoper verklaart dat hij het Verkochte nooit zelf heeft gebruikt en dat Verkoper nietop de hoogte is van eigenschappen en/of gebreken waarvan hij wel op de hoogte zouzijn geweest als hij het Verkochte zelf feitelijk had gebruikt. Dergelijke eigenschappen en/of gebreken komen voor risico van Koper.

OVERIG

Koper zal meewerken aan de wijziging splitsing

Verhuurbare oppervlakte

Het BVO metrage betreft circa 81 m². Derhalve bedraagt het VVO metrage ca. 78 m².

Bereikbaarheid

Auto

Amsterdam Zuid staat bekend om zijn goede bereikbaarheid met de auto vanaf de Ringweg A10 (afslagen S 107, S108 en S109).

Parkeren

Betaald parkeren op de openbare weg.

Openbaar vervoer
Op 50 meter van de kantoorruimte bevindt zich halte Olympiaplein waar tramlijn 16, 24 en bus 15, 357 stoppen.

Interesse?

We vertellen u graag meer over dit object. Vul uw gegevens in en we helpen u verder!

Bekijk ook

Nieuw

De Lairessestraat 154

Nieuw

Valschermkade 18A

De Lairessestraat 51