Bekijk op de kaart
13 foto's

Dit object is helaas niet meer beschikbaar.
Bekijk het actuele aanbod.

Omschrijving

De bedrijfsruimte betreft ca. 67 m² VVO gelegen op de begane grond en is voorzien van een zelfstandige entree. Het object heeft een praktische indeling door de mooie hoekligging voorzien van veel lichtinval.

Het object is gelegen op een fraaie locatie in de Baarsjes. De ruimte kenmerkt zich door brede bestemmingsmogelijkheden. Het object is tevens gunstig gelegen ten opzichte van het openbaar vervoer en vele uitvalswegen en ligt op steenworp afstand van de Postjesweg en Kinkerstraat, alwaar diverse voorzieningen zijn; zoals een drogisterij, supermarkt alsmede diverse winkels.

Kenmerken

StadsdeelAmsterdam West
Metrage67 m2
Koopprijs€ 300.000 kosten koper

Verhuurbare oppervlakte

OPPERVLAKTE
Het BVO metrage betreft circa 75 m². Derhalve bedraagt het VVO metrage ca. 67 m².

KOOPPRIJS
De koopprijs bedraagt € 300.000,- kosten koper.

ONROERENDE ZAAK
De bedrijfsruimte gelegen op de begane grond, rechtgevende op het uitsluitende gebruik van de bedrijfsruimte, te (1057 JT) Amsterdam, gelegen aan de Davisstraat 131, kadastraal bekend gemeente Sloten (Noord Holland), Sectie C, nummer: 11896 A5.

ERFPACHT
De onroerende zaak is gelegen op grond van de Gemeente Amsterdam conform de Algemene Bepalingen voor voortdurende erfpacht voor woningcorporaties 1998. De erfpacht is afgekocht tot 28 februari 2063.

KOSTEN
De kosten verbonden aan de eigendomsoverdracht, hieronder te verstaan de kosten van de koopakte en de transportakte zijn voor rekening van de koper.

BESTEMMING
De publiek-/privaatrechtelijke bestemming Gemengd-3.
Hieronder valt o.a.:

 • Consumentverzorgende dienstverlening;
 • Publieksgerichte zakelijke dienstverlening;
 • Maatschappelijke dienstverlening;
 • Kantoor;
 • Bedrijven categorie I en II;;
 • Galerie.

ENERGIELABEL
Het object beschikt over energielabel G.

Opleveringsniveau

VOORZIENINGEN
Het object zal worden opgeleverd in de casco  “as-is” staat.

LEVERING
Per 1 december 2023.

ZEKERHEIDSSTELLING
Tot meerdere zekerheid voor de nakoming van zijn verplichtingen zal koper een waarborgsom of bankgarantie ter grootte van 10% van het transactiebedrag storten of overhandigen op het rekeningnummer van de betrokken notaris, uiterlijk 14 dagen na het ondertekenen van de koopovereenkomst. De door koper gestelde waarborgsom of bankgarantie zal van rechtswege verbeurd zijn ingeval koper in de nakoming van zijn verplichtingen tekort schiet.

ZAKELIJKE LASTEN
De WOZ-waarde van het Verkochte is € ,- (prijspeil 2022).

De lasten, belastingen en heffingen ten laste van de eigenaar en/of zakelijk gerechtigde met betrekking tot het Verkochte voor het jaar zijn de volgende:

– onroerendezaakbelasting per jaar € PM;
– waterschapslasten per jaar € P.M.;
– rioolrecht (aansluitrecht) per jaar € PM;
– bijdrage VvE : € per maand.

 • U kunt een financieringsvoorbehoud (van maximaal 6 weken) opnemen in de koopovereenkomst. Zo kunt u de koop ontbinden als u geen financiering krijgt.
 • De vaste notaris is Spier & Hazenberg notarissen, Westeinde 24 te Amsterdam.
 • De overdracht is uiterlijk 2 maanden na het tekenen van de koopakte.
 • Anti-speculatiebeding van toepassing gedurende 2 jaar na levering.

DISCLAIMER
Verkoper en/of haar adviseur staan niet in voor de juistheid of volledigheid van de informatie welke beschikbaar is gesteld in het onderhavige document. De gegadigde zal zich derhalve nimmer beroepen op de onjuistheid of onvolledigheid van de ter beschikking gestelde informatie, noch dat zij niet voldoende in de gelegenheid is gesteld om zich te vergewissen van de juistheid en volledigheid daarvan, noch dat zij niet in de gelegenheid is geweest elk ander onderzoek in de ruimste zin des woords te verrichten.

Verkoper behoudt zich het recht voor zonder opgave van reden :

 1. het gehele verkoopproces te wijzigen;
 2. onderhandelingen te beëindigen;
 3. voorstellen af te wijzen;
 4. te verkopen aan een ander dan de degene met hoogst voorgestelde koopsom.

Verkoper is nimmer gehouden kosten te vergoeden welke gegadigde heeft gemaakt voor, tijdens of na deelname aan het verkoopproces.

Gegadigde zal op geen enkele wijze enige informatie welke zij heeft ontvangen in het proces vermenigvuldigen en/of openbaar maken op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van P van den Bosch Bedrijfsmakelaars.

Alle informatie dient vertrouwelijk te worden behandeld.
Alle onderhandelingen die P van den Bosch Bedrijfsmakelaars voeren met gegadigden zijn onder het uitdrukkelijke voorbehoud van goedkeuring van verkoper.

NOTARIS
Notariskantoor Spier & Hazenberg
Westeinde 24
1017 ZP Amsterdam
020-531 7654
info@spierenhazenberg.nl

Bereikbaarheid

Auto
Met de auto is het object uitstekend bereikbaar via de A10.

Parkeren
Betaald parkeren op de openbare weg.

Openbaar vervoer
Zeer goed bereikbaar met openbaar vervoer, tramlijnen 7 en17 en bus 18 en N83 zijn om de hoek gelegen.

Interesse?

We vertellen u graag meer over dit object. Vul uw gegevens in en we helpen u verder!

Bekijk ook

Nieuw

Spaarndammerstraat 460

Nieuw

Admiraal de Ruijterweg 175 H

Heining 33