P. van den Bosch Bedrijfsmakelaars geselecteerd als verkopend makelaar namens de Gemeente Amsterdam

P van den Bosch Bedrijfsmakelaars geselecteerd als verkopend makelaar namens de Gemeente Amsterdam

Het college van Burgemeesters en Wethouders heeft op 25 januari 2014, ingestemd met de Stedelijke vastgoedrapportage. Deze strategie is van toepassing op al het vastgoed dat in bezit is van de Gemeente Amsterdam. De gemeente Amsterdam bezit een zeer grote en diverse vastgoedportefeuille. Een belangrijk uitgangspunt uit de vastgoedstrategie is dat de gemeente alleen nog dat vastgoed in bezit wil hebben dat ingezet wordt door gemeentelijke beleidsdoelen. Denk hierbij aan onderwijs, sport gebiedsontwikkeling, kunst & cultuur, gemeenschappelijke kantoorpanden en dergelijke. Al het overige vastgoed waaronder woningen, kantoren, winkelruimten beschouwt de gemeente als ‘commercieel vastgoed’. Objecten uit de gemeentelijke portefeuille in deze laatste categorie ondersteunen geen beleidsdoel en komen daarom in principe in aanmerkingen om verkocht te worden. Na een Europese aanbesteding is P van den Bosch Bedrijfsmakelaars B.V. geselecteerd om deze verkoop namens de Gemeente Amsterdam te begeleiden.