Valeriuskliniek krijgt nieuwe eigenaar!

Valeriuskliniek krijgt nieuwe eigenaar!

AMSTERDAM, 13 NOVEMBER 2014 – Met het zetten van de handtekeningen onder de koopakte kwam recent een einde aan een eeuw psychiatrie in de Valeriuskliniek in Amsterdam. De naam van de roemruchte kliniek aan het Valeriusplein leeft voort in De Nieuwe Valerius, de nieuwe locatie van GGZ inGeest aan de Amstelveenseweg in Amsterdam-Zuid.

Het gebouw aan het Valeriusplein, ca. 10.000 m² b.v.o. en gelegen op eigen grond, is door De Jong Groep & Bevima Holding B.V. gekocht en zal ontwikkeld worden tot een complex met zeer hoogwaardige woningen voor ouderen. Tot de doelgroep behoren met name oudere bewoners van Amsterdam-Zuid. Voor bewoners die daar behoefte aan hebben zal een breed en hoogwaardig zorgpakket worden geboden. Dit zorgconcept heeft een openbaar karakter en zal dus ook voor de buurtbewoners toegankelijk zijn. Deze invulling past binnen de programmatische en stedenbouwkundige kaders die de gemeente aan de transformatie van het pand heeft gesteld.

Er wordt hard gewerkt aan de verdere planvorming, waaraan de nieuwe eigenaars op een later tijdstip nadere publiciteit zullen geven. In de tussentijd is het pand gebruikt o.a. als filmdecor en opvang voor daklozen in de wintermaanden.

Kopers werden geadviseerd door P van den Bosch Bedrijfsmakelaars.