Bekijk op de kaart
10 foto's

Omschrijving

Het betreft een recht van erfpacht bestaande uit een bedrijfsruimte van ca. 26,98 m² b.v.o. gelegen op de eerste verdieping.

De bedrijfsruimte ligt op loopafstand van station Noord, het station om in of uit Amsterdam Noord te komen. Op loopafstand bevindt zich een grote diversiteit aan winkels o.a. het Buikslotermeerplein, recreatievoorzieningen in de nabijheid van het object.

Kenmerken

Soort ruimtekantoorruimte
StadsdeelAmsterdam Noord
Metrage26.98 m2
Koopprijs€ 95.000 kosten koper

Verhuurbare oppervlakte

Voor de verkoop is circa 26,98 m² BVO bedrijfsruimte beschikbaar. Het VVO metrage betreft circa 23,13 m².

ONROERENDE ZAAK
De bedrijfsruimte gelegen op de eerste verdieping, rechtgevende op het uitsluitende gebruik van de bedrijfsruimte, te Amsterdam, gelegen aan de Loenermark 558 A, kadastraal bekend gemeente Amsterdam, Sectie AL, nummer: 3769 A457, met de rechten van de erfpachter op de op dat perceel gestichte opstal, plaatselijk bekend (1025 TX) Amsterdam, Loenermark 558 A.

ERFPACHT
De onroerende zaak is gelegen op grond van de Gemeente Amsterdam conform de Algemene Bepalingen voor voortdurende erfpacht 2000, welke op 16 september 2003 uitgegeven in voortdurende erfpacht. De canon is vooruitbetaald tot en met 15 september 2053.

KOSTEN
De kosten verbonden aan de eigendomsoverdracht, hieronder te verstaan de kosten van de overdrachtsbelasting, de koopakte en de transportakte zijn voor rekening van de koper.

BESTEMMING
De publiekrechtelijke bestemming is “wonen-6”, waarin is toegestaan: kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten. De gewenste bestemming is kantoor. Overig gebruik (ook horeca) is uitgesloten.

LEVERING
In overleg, kan spoedig.

ZEKERHEIDSSTELLING
Tot meerdere zekerheid voor de nakoming van zijn verplichtingen zal koper een waarborgsom of bankgarantie ter grootte van 10% van het transactiebedrag storten of overhandigen op het rekeningnummer van de betrokken notaris, uiterlijk 14 dagen na het ondertekenen van de koopovereenkomst. De door koper gestelde waarborgsom of bankgarantie zal van rechtswege verbeurd zijn ingeval koper in de nakoming van zijn verplichtingen tekort schiet.

ZAKELIJKE LASTEN
De lasten, belastingen en heffingen ten laste van de eigenaar en/of zakelijk gerechtigde met betrekking tot het Verkochte voor het jaar zijn de volgende:

  • onroerendezaakbelasting per jaar € 95,18;
  • waterschapslasten per jaar € P.M.;
  • rioolrecht (aansluitrecht) per jaar € 144;
  • bijdrage VvE: € 44,24 per maand.

Opleveringsniveau

Het object zal worden opgeleverd in de huidge “as-is” staat.

Bereikbaarheid

Auto
Goed bereikbaar met de auto via de A10, afslag S100 en S116.

Parkeren
Betaald parkeren op de openbare weg.

Openbaar vervoer
Goed bereikbaar middels het openbaar vervoer, met het metrostation Noord op minder dan 5 minuten loopafstand. Via de Noord/Zuidlijn (metro 52) bent u binnen enkele minuten op Amsterdam Centraal.

Interesse?

We vertellen u graag meer over dit object. Vul uw gegevens in en we helpen u verder!

Bekijk ook

Loenermark 475A

Elzenhagensingel 299

Jan van Galenstraat 43-53